Header image
עד לילי

עד לילי

לילי היא מישהי שלעולם לא אקבל אותה כמובנת מאליה, מפני שאני יודע מהי ההרגשה בלעדיה ומהו האור שהיא מביאה אל חיי.

14 אוג
עד טרוור

עד טרוור

אני אוהב אותך כל כך, אוהב אותך עד כדי כך שזה מטריף אותי.״ אני מצמיד את מצחי למצחה. ״אני מוכרח שתגידי שתתחתני איתי. ואל תגידי

04 נוב
עד נובמבר

עד נובמבר

אני אוהב אותך, בייבי. אלוהים אדירים, אהבתי אותך מהרגע שבו ראיתי אותך את הפנים היפות שלך ליד הבר במועדון של אבא שלך. ידעתי כבר

12 מאי