Header image
תשוקה

תשוקה – יופי מלוכלך 3

"ברגע שראיתי אותך, הפה שלי התייבש ונגמרו לי המילים. הלב שלי התחיל לפעום מהר מידיו לא היה לי מושג מה קורה איתי. נראה לי

06 מרץ