Header image
תגידי שאני שלך

תגידי שאני שלך

הלוווו כמה זמן צריך בשביל להחליט אם זה האדם שאתה רוצה לבלות את החיים איתו ? אולי עוד 20 שנה ? אני מתקשה להאמין שאשה מוכנה

23 יונ