Header image
מאחורי דלתות סגורות

מאחורי דלתות סגורות

כשראיתי את האמון וההערצה שלה כלפיי, ידעתי שלעולם לא אגיד את המילים האלה. כי היא סוף סוף הייתה שלי. ולא התכוונתי להרפות ממנה לעולם

04 ספט