Header image
עד טרוור

עד טרוור

אני אוהב אותך כל כך, אוהב אותך עד כדי כך שזה מטריף אותי.״ אני מצמיד את מצחי למצחה. ״אני מוכרח שתגידי שתתחתני איתי. ואל תגידי

04 נוב
עד נובמבר

עד נובמבר

אני אוהב אותך, בייבי. אלוהים אדירים, אהבתי אותך מהרגע שבו ראיתי אותך את הפנים היפות שלך ליד הבר במועדון של אבא שלך. ידעתי כבר

12 מאי